Správa B

Milan Michel MozrByla zahraniční kontrarozvědka a speciální operace I. správy MV v letech 1969 - 1971, do r. 1968 spadala pod 1. zástupce náčelníka správy. Realizovala obranu vlastního aparátu, zastupitelských a jiných úřadů Československa v zahraničí a specializovala se na ofenzivní činnost proti rozvědným a kontrarozvědným službám Velké Británie, Francie, NSR a USA. Byla zaměřena na rozpracování bází a center psychologické války s cílem jejich postupného rozkladu a zamezení jejich vlivu v ČSSR a v zahraničí. Prováděla desinformační činnost (aktivní opatření), psychologické operace a plánovala a realizovala teroristické operace v zahraničí (vraždy, únosy, sabotáže). Zjišťovala rozsah zrady emigrantů z řad bezpečnosti a jiných důležitých státních institucí a prováděla její lokalizaci.

Náčelníkem správy byl krátce plk. Josef Jindřich „Janouš”. Od 15. června 1969 do 8. března 1971 Správu B řídil pplk. Milan Michel „Mozr“ (obr. vpravo)

Správu B tvořili 3 odbory a analytické oddělení:

 • 1. odbor - vznikl po vpádu vojsk Varšavského paktu. Odbor byl v prvních měsících odpovědný za čistky v rozvědce. Úkolem byla realizace akcí proti průniku cizích (západních) služeb do centrály čs. rozvědky, realizoval operace proti zabránění defekci orgánů rozvědky a realizoval inspekční činnost. Náčelníkem odboru byl pplk. Vilém Koziorek „Pavliš”. Odbor měl 18 pracovníků.
 • 2. odbor - realizoval operace proti rozvědkám a kontrarozvědkám hlavních služeb západního světa. Ofenzivně působil proti exilovým organizacím jakož i organizacím přesídlenců. Rovněž realizoval obranu u těch zastupitelských úřadů, kde kromě šifrantů nebyli žádní pracovníci rozvědky. Náčelníkem odboru byl pplk. JUDr. Zdeněk Jodas „Juran" (k 1.6.1969).  Odbor měl 86 lidí a 6. oddělení:
  1. oddělení - NSR (Svobodná Evropa, Deutsche Welle, RIAS, Sudetendeutsche Landsmannschaft);
   • náčelník: mjr. Ladislav Weidinger „Macháček"mjr. Karel Stejskal „Staňura" (od 1.11.1969)
  2. oddělení - Rakousko;
   • náčelník: mjr. Stanislav Tomeš „Formánek"
  3. oddělení - Evropa (VB, Itálie, Vatikán, NATO, EHS, Francie,…);
   • náčelník: mjr. František Matal „Merta"mjr. Antonín Týč „Tomeš" (od 1.11.1969)
  4. oddělení - Asie, Afrika a zvláštní skupina pro zpravodajské hry;
   • náčelník: mjr. Jaroslav Borský „Bouzek"
  5. oddělení - informační a analytické oddělení správy B;
   • náčelník: mjr. Jaromír Zbořil „Zajíc"
  6. oddělení - agenda spojená s vedením zpravodajských operací, deponovalo všechny typy svazků.
   • náčelník: mjr. Jiří Svoboda „Sviták"
 • 3. odbor - vznikl spojením aktivních opatření (8. odbor I. správy) a speciálních operací (služba zvláštního určení). Prováděl dezinformační činnost, psychologickou válku a tzv. špinavé triky, dále plánoval a realizoval vraždy, únosy a sabotáže. Náčelníkem odboru byl pplk. Jan Ondrovčák „Ostrovský". Odbor měl 40 lidí a 2 oddělení:
  1. oddělení - aktivní opatření, psychologická válka a špinavé triky,
  2. oddělení - teror a sabotáže.
 • analytické oddělení - náčelníkem oddělení byl pplk. PhDr. Miloslav Novák „Nerad"

Viz také: Odbor zahraniční kontrarozvědky, 36. odbor I. správy

There is currently no content classified with this term.