Služba zvláštního určení

vedení:

  • 1963 - 1969: pplk. Jan Ondrovčák alias Ostrovský, náčelník odboru
  • 1963 - :kpt. Jan Pěnčík alias Pozorný, zástupce NO

V březnu 1963 zřídila I. správa MV v rámci svého aparátu službu zvláštního určení (SZÚ) - 22.odbor, podřízenou přímo náčelníkovi správy rozvědky plk. Josefu Houskovi. Do jeho čela byl k 1. dubnu 1963 zatímně utanoven mjr. Jan Ondrovčák "Ostrovský", který v čele služby setrval i po reorganizaci 1. února 1964 kdy se SZU změnila na 7. odbor I. správy MV.

Hlavní úkoly tohoto specifického úseku komunistické rozvědky zřízeného dle sovětského modelu pro "mokryje děla" byla příprava a provádění "diverzních, sabotážních, záškodnických a jiných akcí, zaměřených k narušení ekonomicko-vojenksého potenciálu prtivníka a to jak v mírové době, tak především za války, s cílem podpory zahraniční politiky a bezpečnosti světové socialistické soustavy." Agentura určená k provedení "bojových akcí" schálených ministrem vnitra, musela být "plně prověřena a spolehlivá". Akce a technická opatření širšího rozsahu se konzultovali a koordinovalli se sovětskou KGB.

Personální stav 22. odboru (7. odboru) v r. 1963, resp. 1969

There is currently no content classified with this term.