Odborná škola I. správy

  • 19. odbor - kádrový a školský (1963), 14. odbor - kádrový a školský (1968), odbor "R" kádrový a školský (1969-1971), Odborná škola I. správy SNB (1989)

Vedení školy:

  • mjr. Vladimír Stern "Štern" (náčelník 1961 - 1969, vyloučen z KSČ, signatář Charty 77)
  • pplk. Zdeněk Skoba "Sýkora" (náčelník školy od 1. ledna 1972)
  • mjr. Josef Fiala "Týl" zástupce náčelníka odb. školy od února 1972
  • pplk. PhDr. Vítězslav Litera "Lučan" (náčelník školy od 1. září 1972 - 1981)
  • mjr. Ing. Miroslav Dopita, CSc. (náčelník školy od 1. února 1983 - )
  • pplk. Anna Helmichová (náčelník katedry cizích jazyků 1982 - 1987)

Zaměstnanci, kteří byli nově získáni, se učí ve zvláštní škole methodám a způsobům provádění výzvědné práce, politické thematice a cizím jazykům. (Statut I. správy MV, TRMV č.100/1954)

V r. 1968 byla škola umístěna ve vile Na Zátorce v Bubenči, nedaleko Špejcharu. Zajišťovala výchovně vzdělávací proces a přípravu poddůstojníků a důstojníků I. správy FMV na výkon služebních činností v oblasti jazykové, politické, oblasti bezpečnosti a bojové přípravy. Odborná škola organizovala jazykové, postgraduální a speciální účelové kursy pro pracovníky I. správy, organizovala a zabezpečovala studium příslušníků I. správy na fakultě StB VŠ SNB - rozvědná třída. Škola byla teoretickým pracovištěm při rozpracování podkladů rozvědné činnosti. K 1.7. 1980 prošel odbor reorganizací. V r. 1989 měl strukturu: vedení a katedra jazyků.

V létě 1969 absolvovalo 5. běh roční školy 18. příslušníků I. správy a ještě v letních měsících emigroval npor. Stanislav Kaplan "Daníček" do Francie a celý ročník tak byl dekonspirován.

Viz také: 1. správa FMV, Kádrový odbor I. správy

There is currently no content classified with this term.