Kádrový odbor I. správy

 • 9. odbor (1955), 19. odbor (1963), 14. odbor, Odbor "R" (1969), 27. odbor (1974-1989)

Vedení odboru:

 • náčelníkem odboru byl v letech 1955 - 1957 kpt. Karel Peška
 • 1959 - 1965 kpt. Václav Hrubý,
 • 1965 - 1968 kádrový odbor (14. odbor) I. správy MV řídil mjr. RSDr. Ladislav Svoboda,
 • po srpnových událostech se politické konsolidaci I. správy jako náčelník odboru věnoval pplk. Ladislav Kouba “Soukup”.
 • dne 1. ledna 1969 se zástupcem náč. odboru stal mjr. Miloslav Jelínek “Jareš” (předtím k 1. červenci 1968 přemístěn z HV KSČ při MV do funkce politického pracovníka na HV KSČ I. správy).
 • 1971 - 1981 náčelník mjr. Rudolf Zach “Žitný”
 • 1982 - 1988 plk. PhDr. Rudolf Tichovský “Klement” (od r. 1978 zástupce náčelníka odboru)
 • od r. 1988 pplk. JUDr. Ladislav Fajt.

Kádrový odbor I . správy FMV zabezpečoval, v duchu usnesení předsednictva ÚV KSČ ke kádrové a personální práci ve spolupráci se služobními a stranickými orgány na I. správě a podle požadavků nadřízených součástí, kádrovou politiku pro potřebu rozvědky. Realizoval a uplatňoval požadavky zákona č. 100/1970 Sb. o služebním poměru příslušníků SNB a z něho vyplývajících prováděcích nařízení, jakož i dalších služebních předpisů, rozkazů a nařízení náčelníků. Dbal na zvyšování úrovně provádění kádrové práce, vytvářel a realizoval ucelený systém výběru, přípravy a rozmísťování kádrů, prosazoval větší perspektivnost v kádrové práci, vytvářel kádrové rezervy a s náčelníky se spolupodílel na důsledném hodnocení lidí podle stanovených kritérií.

Vnitřní struktura odboru v r. 1989:

 •     vedení odboru
 •     vnitřní skupina
 •     Skupina výběru
 •     Skupina kádrové práce
 •     Skupina psychologů
 •     Skupina legalizační
 •     Skupina školská, právní a evidence

Viz také: 1. správa FMV, odborná škola I. správy

There is currently no content classified with this term.