37. odbor I. správy

 • 4. odbor politické rozvědky - germánsky (1956-1963), 2. odbor politické rozvědky (1964-1968), 2. odbor Správy A (1969-1971), odbor - Německo, Rakousko, Holandsko (1971-1974)

"Pro I. správu MV ČSR má prvořadý význam proniknutí do výzvědných a kontrarozvědných orgánů Rakouska a Záp. Německa, jakož i do výzvědných orgánů USA, Anglie a Francie, které se nacházejí na území Rakouska a Záp. Německa, jelikož jsou dvěma hlavními základnami pro vysílání buržoasních rozvědek do ČSR a jiných lidově-demokratických zemí." (z plánu činnosti I. správy MV 1957-58)

Vedení odboru:

 • 1956 – 1962 náčelník kpt. Milan Michel Mozr
 • od 1.9.1962 náčelník mjr. Zdeněk Skoba „Sýkora
 • 1964 – 1970 náčelník odboru mjr. RSDr. Václav Táborský „Majer"
 • 1969 – 1981 náčelník pplk. JUDr. Miroslav Burgr „Bareš"
 • 1971 – 1974, 1978 – 1981 zástupce náč. odboru pplk. Věroslav Sobotka „Štros"
 • 1972 – zástupce náč. odboru  pplk. Jiří Karbus „Kuchař"
 • od 1.7.1981 – 1984 náčelník mjr. Vilém Václavek „Kainar
 • od 1.6.1984 pověřen řízením, od 1.3.1985 náčelník mjr. JUDr. Oldřich Vaca „Drtina“
 • od 1.10.1988 náčelník mjr. JUDr. Karel Platl „Falkman“

V letech 1974 - 1990 odbor politické rozvědky. Těžiště spočívalo v rozvědné činnosti na teritoriu Spolkové republiky Německo. V zahraničí operoval z rezidentur Bonn, Frankfurt nad Mohanem, Západní Berlín, Vídeň, Haag a zajišťoval kooperaci k problematice SRN s rezidenturami dalších odborů politické rozvědky. V ČSSR organizoval a prováděl rozpracování zájmových osob a vízových cizinců v úzké spolupráci s II. správou FMV.

Koncem šedesátých let byl získán ke spolupráci důležitý agent s krycím jménem Pedagog. Pracoval jako zástupce ředitele školy pro pracující ve Frankfurtu nad Mohanem. Byl velmi aktivní v SPD. Počátkem osmdesátých let získal ke spolupráci, pod cizí vlajkou (pravděpodobně Mossadu) agenta s krycím jménem Haribo. Ten byl poslancem braně - bezpečnostního výboru Bundestagu. V hodnocení z konce osmdesátých let je agent Pedagog, považován za „nosnou agenturu celého odboru..." Na jaře 1990 navštívil sjezd obnovené ČSSD. V případě agenta Hariba, který byl zároveň agentem východoněmecké Stasi, šlo o jediného spolupracovníka řízeného v osmdesátých letech pod cizí vlajkou.

V řízení odboru byl v letech 1982 - 1986 „dobroželatel" - špičkový agent Meson (Clyde Lee Conrad) - štábní poddůstojník americké 8. pěchotní divize v Spolkové republice Německo dodával ČSSR a Maďarsku tajné informace NATO, které sovětská KGB vysoko hodnotila.

V roce 1988 dochází ke sloučení 37. a 42. odboru a nově měl 37. odbor strukturu:

 • vedení odboru
 • vnitřní skupina
 • 1. oddělení – NSR, Západní Berlín
 • 2. oddělení – Rakousko, Švýcarsko, Bern, Ženeva
 • 3. oddělení – V. Británie, Itálie, Španělsko, Portugalsko
 • 4. oddělení – Francie, Belgie, Holandsko
 • 5. oddělení – Balkán

Viz také: 1. správa FMV, politická rozvědka, 42. odbor I. správy

 

---