Online dokumenty - komunistická strana

Zobrazeno 61 - 70 z 92 souborů.

 

Stránky

Úprava pracovních a mzdových poměrů občanských zaměstnanců MV (dělníků a provozně-technických zaměstnanců)

RMV č. 1/1955
Rudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 05.01.1955

Položení věnců k Památníku hrdinů Sovětské armády u příležitosti dne Sovětské arnády

TRMV č. 26/1955
Rudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 21.02.1955

Bezpečnostní opatření ve výročí únorových událostí

TRMV č. 27/1955
Rudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 22.02.1955

Udělení pochvaly nejlepším velitelům a politickým pracovníkům za dobrou přípravu povolanců ve výcvikovém roce 1954/55 ve výcvikových střediscích PVS

TRMV č. 43/1955
Ludvík Hlavačka, náměstek ministra vnitra
Ze dne: 17.03.1955

Zajištění oslav 10. výročí osvobození ČSR Sovětskou armádou a I. celostátní spartakiády

TRMV č. 61/1955
Rudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 09.04.1955

Podávání zpráv o průběhu oslav 10. výročí osvobození ČSR Sovětskou armádou informační skupinou náčelníkovi bezpečnostního štábu

TRMV č. 73/1955
Antonín Prchal, náměstek ministra vnitra
Ze dne: 21.04.1955

Zajištění bezvadného chodu Mausolea Klementa Gottwalda

TRMV č. 74/1955
Rudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 23.04.1955

Nedodržení rozkazu o stíhání nebezpečného teroristy (OO-MV Sedlčany)

TRMV č. 76/1955
Rudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 17.04.1955

Výzdoba veřejných a úředních místností portréty státníků

TRMV č. 77/1955
Karel Klíma, náměstek ministra vnitra
Ze dne: 17.04.1955

Opatření ke zkvalitnění denních informací pro vedoucí funkcionáře strany a vlády (DZ)

TRMV č. 78/1955
Rudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 29.04.1955

Stránky