Rozkazy ministrů vnitra a ministrů národní bezpečnosti (1951 - 1956)

 

Úvod

Aktualizace: 30. říjen 2016
iDokumenty logoPublikovaná sbírka archivních dokumentů obsahuje více než 1 000 rozkazů ministrů vnitra a ministrů národní bezpečnosti z let 1951–1956. Jedná se o důležité interní předpisy, které zcela zásadním způsobem ovlivnily řídící mechanismy, organizační strukturu, kádrové otázky a činnost rozsáhlého bezpečnostního aparátu v zakladatelském období komunistického režimu. Rozkazy rovněž ukazují pohledy ministerstva vnitra a ministerstva národní bezpečnosti na skutečné i domnělé nepřátele komunistického režimu, činnost církví, náboženských společností a občanských spolků. V uvedeném období stáli v čele ministerstva vnitra, resp. ministerstva národní bezpečnosti Václav Nosek (1945–1953), Ladislav Kopřiva (1950–1952), Karol Bacílek (1952–1953) a Rudolf Barák (1953–1961).

Naprostá většina rozkazů doposud nebyla publikována (malou část z nich publikoval na své webové stránce Ústav paměti národa, část organizačních rozkazů zveřejnil historik Pavel Žáček v edici dokumentů Nástroj triedneho štátu), ačkoliv se jedná o zcela zásadní pramen pro dějiny obou zmíněných ministerstev ve výše uvedeném historickém období. Centrum pro dokumentaci totalitních režimů tímto počinem supluje výstupy státní instituce, která doposud tyto prameny nezveřejnila pro historické bádání, ačkoliv ji to ukládá zákon, na jehož základě byla zřízena. V této činnosti hodláme pokračovat a plánujeme v budoucnosti postupně publikovat elektronické verze rozkazů ministra vnitra z následujícího období.

Jak vyhledávat?

Při hledání požadovaného dokumentu zvolte z menu možnost výběru podle období vzniku dokumentu, nebo předpokládané kategorie. Následně lze snadno dohledat příslušný rozkaz pomocí listování. Další možností je použití formuláře pro vyhledávání, kde po zadání klíčového slova (např. bezpečnost, Jáchymov, rozvědka atp.) systém vyhledává dokumenty podle výskytu zadaného řetězce. V případě, že se již nacházíte na podstránce výběru (např. na podstránce s dokumenty z roku 1951), filtr pak vyhledává zadaný řetězec ve zvoleném období.

Počet souborů dle období vzniku:

1951 (173)
1952 (352)
1953 (429)
1954 (386)
1955 (331)
1956 (219)