Online dokumenty - komunistická strana

Zobrazeno 51 - 60 z 92 souborů.

 

Stránky

Pochvala pracovníkům MV, VB a PVS za vzorný výkon služby při zajišťování bezpečnosti X. sjezdu KSČ

TRMV č. 130/1954
Rrudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 21.06.1954

Provádění bezpečnostních opatření při přepravě vedoucích stranických a ústavních činitelů po železnici

TRMV č. 187/1954
Rudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 29.09.1954

Bezpečnostní opatření v době příprav voleb do národního shromáždění

TRMV č. 193/1954
Rudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 05.10.1954

Provedení bezpečnostních opatření k oslavám 28. října 1954

TRMV č. 196/1954
Rudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 15.10.1954

Pokyny pro provádění voleb do Národního shromáždění a do Slovenské národní rady v součástech ministerstva vnitra

TRMV č. 197/1954
Rudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 18.10.1954

Položení věnců na hroby sovětských vojáků na Olšanech dne 6. listopadu 1954 - účast MV

TRMV č. 206/1954
Rudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 04.11.1954

Zajištění spojení pro předávání zpráv o průběhu a výsledcích voleb do NS a SNR dne 28. listopadu 1954

TRMV č. 209/1954
Rudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 08.11.1954

Bezpečnostní opatření k volbám do NS a SNR

TRMV č. 219/1954
Rudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 20.11.1954

Štáb pro bezpečnostní zajištění I. Celostátní spartakiády 1955 - zřízení

TRMV č. 232/1954
Rudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 17.12.1954

Poučný rozkaz o výsledku šetření situace na I. Odboru II. Správy ministerstva vnitra

TRMV č. 233/1954
Rudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 20.12.1954

Stránky