Jan Ondrovčák

Pplk. Ján Ondrovčák (nar. 18.3.1924) - krycí jméno Ostrovský. Dnem 1. října 1960 přemístěn od VI. správy MV k rozvědce do funkce st. referenta 12. odboru I. správy MV o rok později ustanoven zástupcem náčelníka 12. odboru a od 1. 6. 1962 jmenován náčelníkem 12. odboru. Od 1. dubna 1963 zatímně ustanoven náčelníkem 22. odboru (Služba zvláštního určení). Po reorganizaci dne 1.12.1964 ustanoven do funkce náčelníka Služby zvláštního určení - 7. odbor I. správy MV. V čele 7. odboru vydržel až do konce ledna 1969, poté se stal náčelníkem odboru "K", v jehož rámci se sloučili 7. a 8. odbor I. správy (aktivní opatření), po další transformaci k 1.7.1969 náčelníkem 3. odboru správy B hlavní správy rozvědky. Tuto funkci vykonával až do 7.3.1971. Dnem 8.3.1971 byl prozatímně ustanoven do funkce zástupce náčelníka I. správy MV pro zahraniční kontrarozvědku. Od 1. 6. 1974 ustanoven do funkce náčelníka → 36. odbor I. správy s funkčním platem 4900 Kčs, diference. příplatkem 400 Kčs a jazykovým příplatkem 140 Kčs.

Viz: 1. správa FMV, 36. odbor I. správy

There is currently no content classified with this term.