Online dokumenty - rok 1954

Zobrazeno 81 - 90 z 386 souborů.

 

Stránky

Nedostatky v práci ženijně technického zajišťování hranice a reorganisace ženijní služby HS-PVS

TRMV č. 19/1954

Ze dne: 02.02.1954

Vydání nových základních řádů ozbrojených sil Československé republiky - opatření

RMV č. 20/1954
Rudolf Barák, ministra vnitra
Ze dne: 13.05.1954

Nábor mládeže do vojenských škol - prověřování

TRMV č. 20/1954
Rudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 05.02.1954

Pochvala ministra vnitra příslušníkům MV, VB a PVS za úspěšné splnění bezpečnostních úkolů

RMV č. 21/1954
Rudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 18.05.1954

Služební kniha MV-fin-II-3 - vydání

RMV č. 21/1954
Rudolf Barák, ministr Vnitra
Ze dne: 18.05.1954

Služební kniha MV-účt-I-1 - vydání

RMV č. 21/1954
Rudolf Barák, ministr Vnitra
Ze dne: 18.05.1954

Ztráty služebních průkazů NB - prohlášení za neplatné

RMV č. 21/1954
Rudolf Barák, ministr Vnitra
Ze dne: 18.05.1954

Prozatímní směrnice pro hygienicko-protiepidemickou péči u součástí MV

TRMV č. 21/1954
Jindřich Kotal, náměstek minista vnitra
Ze dne: 03.02.1954

Směrnice pro vyšetřování příčin požárů a výbuchů orgány státního požárního dozoru - vydání

RMV č. 22/1954
Rudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 20.05.1954

Služební průkazy příslušníků MV - provedení výměny

TRMV č. 22/1954
Rudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 04.02.1954

Stránky