Online dokumenty - rok 1954

Zobrazeno 41 - 50 z 386 souborů.

 

Stránky

Smernice pre výkon pyrotechnickej služby MV - doplnenie čl. 69 RMNB č.24/53

RMV č. 9/1954
Jindřich Kotal, náměstek ministra vnitra
Ze dne: 25.02.1954

Služobná kniha VB-správ-VI-2 " systéme v agende zbraní a streliva" - schválenie

RMV č. 9/1954
Jindřich Kotal, náměstek ministra vnitra
Ze dne: 25.02.1954

Poukazy opravňujúce k bezplatnému ubytovaní v ubytovacích podnikoch socialistického sektoru - skartácija nepoužitých tlačív

RMV č. 9/1954
Jindřich Kotal, náměstek ministra vnitra
Ze dne: 25.02.1954

Smernice o prevádzaní nemocenského poistenia a poskytovanie rodinných prídavkov občianskym zamestnancom v obore národnej bezpečnosti - změna tlačiva

RMV č. 9/1954
Jindřich Kotal, náměstek ministra vnitra
Ze dne: 25.02.1954

Straty služobných a iných preukazov NB - prehlásenie za neplatné

RMV č. 9/1954
Jindřich Kotal, náměstek ministra vnitra
Ze dne: 25.02.1954

Odvolanie straty služobného preukazu

RMV č. 9/1954
Jindřich Kotal, náměstek ministra vnitra
Ze dne: 25.02.1954

Oprávnění ke vstupu do budov ministerstva vnitra podle druhu služebních průkazů - doplnění čl. 173 TRMV č.159/53

TRMV č. 9/1954
Rudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 21.01.1954

Závady v činnosti orgánov NZ při doručovaní predvolání k hlavnému a odvolaciemu pojednávaniu

RMV č. 10/1954
Rudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 18.03.1954

Štatistika vyšetrovaných prípadov a činnosť vyšetrovatelov VB (kriminálná štatistika) - vydanie

RMV č. 10/1954
Rudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 18.03.1954

Straty služobných a iných preukazov NB - prehlásenie za neplatné

RMV č. 10/1954
Rudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 18.03.1954

Stránky