agent

kategorie tajného spolupracovníka (TS) - v případě čs. rozvědky (1. správa FMV) to byl cizí státní příslušník, občan bez státní příslušnosti, nebo čs. občan, čs. emigrant apod., získaný k tajné a vědomé spolupráci s komunistickou rozvědkou, nebo získaný pod jinou legendou (např. pod cizí vlajkou); měl objektivní a subjektivní možnosti plnit rozvědné úkoly, udržovat konspirativní spojení a podřizovat se rozvědkou stanovené disciplíně, jež byla uplatňována přímo nebo z titulu cizí vlajky, pod níž bylo získání k tajné spolupráci provedeno. V případě změny řídícího pracovníka rozvědky byl agent předatelný do řízení novému řídícímu pracovníku rozvědky. Z těchto důvodů byl agent nejdůležitějším článkem v síti TS.

Rozvědka získávala, agenty z řad osob pracujících v objektech zájmu rozvědky nebo osob s pracovními nebo jinými styky k zájmovým objektům nebo osobám z objektů, nebo osob, u nichž byl reálný předpoklad vytvoření si těchto styků v budoucnu (perspektivní TS) Získávání členů jiných komunistických stran, kteří zastávají stanovené funkce, bylo možno provádět pouze v souladu se Směrnicí ministra vnitra ČSSR.

Rozvědka získávala ke spolupráci jako agenty i čs. občany, kteří měli:

a/ možnost trvalého vystěhování do zahraničí nebo jsou ochotni přistoupit na formu předstírané emigrace; mají možnost získat cizí státní občanství a vybudovat si rozvědné možnosti pod řízením rozvědky nebo za případné její pomoci

b/ možnost pracovat jako pomocní TS.

viz také: kategorie tajných spolupracovníků, osobní svazek

There is currently no content classified with this term.