42. odbor I. správy

  • 3. odbor (1964-1968), 2. odbor Správy A (1969-1971), 42. odbor "Evropa" (1971-1974), v r. 1988 v rámci reorganizace sloučen s 37. odborem

Vedení:

  • 1961 – 1964 náčelník 3. odboru (Itálie, Francie) do reorganizace v r. 1964, pak zástupce náčelníka nového 3. odboru kpt. František Poštulka "Lamač"
  • 1962 – 1963 náčelník 5. odboru (Anglie, Řecko), po reorganizaci až do října 1964 náčelník 3. odboru, pak ustanoven náčelníkem 6. odboru - zahraniční kontrarozvědka mjr. JUDr. Zdeněk Jodas "Juran"
  • od 1963 zástupce náč. 5. odboru, po reorganizaci zástupce náč. 3. odboru do r. 1967 kpt. Přemysl Holan "Hanousek"
  • 1969 – 1970 náčelník odboru pplk. JUDr. Jan Paclík "Novák"
  • 1971 – 1972 náčelník odboru mjr. Zdeněk Vítek "Večeřa"
  • 1975 – náčelník odboru pplk. František Jehlík "Jiroušek"
  • 1978 – zástupce náčelníka odboru mjr. Josef Tománek "Tačner" (1984 - 1988 náčelník odboru, těsně před odchodem do penze propuštěn pro zneužití služebních fondů)
  • 1980 – 1984 náčelník odboru plk. RSDr. Jan Stehno "Skořepa" (od r. 1972 zástupce NO)

V lednu 1964 vznikl 3. odbor I. správy (evropský), který se sloučil s dosavadním 3. odborem (Francie, Itálie) a 5. odborem (Anglie, Řecko). V letech 1974 až 1988 existoval jako 42. odbor po linii politické rozvědky se zaměřením na západní evropské země a NATO (kromě německy mluvících zemí - 37. odbor). Těžiště činnosti bylo proti NATO a druhotně sledoval vztahy ČSSR - Velká Británie, Francie, jakož i závažné otázky těchto zemí k zemím východního bloku, Spolkové republice Německo, rovněž i problematiku EHS. V zahraničí odbor operoval z rezidentur Paříž, Londýn, Brusel, Řím, Madrid, Lisabon, Atény, Nikósie, Helsinky, Haag.

Jeho úkolem bylo proniknout do centrálního a lokálního aparátu NATO a současně koordinovat činnost proti NATO s dalšími odbory I. správy. Podílel se na přípravě a realizaci aktivních opatření a psychologických operací. Odbor sídlil ve vile nedaleko špionážní školy I. správy v Praze - Bubenči, která nesla jméno Orlík. Po r. 1970 se odbor přestěhoval do vily v Dejvicích poblíž objektu kontrarozvědky v Thákurově ulici.

Viz také: 1. správa FMV, politická rozvědka, 37. odbor I. správy

---