Online dokumenty - veřejná bezpečnost

Zobrazeno 51 - 60 z 106 souborů.

 

Stránky

Instruktáže členů závodních stráží - provádění příslušníky veřejné bezpečnosti

TRMV č. 131/1954
Jindřich Kotal, náměstek ministra vnitra
Ze dne: 21.06.1954

Léčení členů rodin některých příslušníků MV a veřejné bezpečnosti v zařízení polikliniky MV v Praze

TRMV č. 133/1954
Karel Klíma, náměstek ministra vnaitra
Ze dne: 23.06.1954

Zvýšení operativní připravenosti pořádkové služby civilní obrany - základní úkoly HS-VB na rok 1954

TRMV č. 154/1954
Oskár Jeleň, náměstek ministra vnitra
Ze dne: 31.07.1954

Instrukce o práci s agenturou v součástech veřejné bezpečnosti - vydání

TRMV č. 178/1954
Rudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 10.09.1954

Instrukce pro vedení evidence agentury v součástech VB - vydání

TRMV č. 179/1954
Jindřich Kotal, náměstek ministra vnitra
Ze dne: 10.09.1954

Instrukce pro vedení operativních evidencí v součástech VB - vydání

TRMV č. 179/1954
Jindřich Kotal, náměstek ministra vnitra
Ze dne: 10.09.1954

Směrnice o práci zvláštní inspekce správy kádrů ministerstva vnitra, zvláštní inspekce při hlavní správě VB a skupin zvláštní inspekce při kádrových odborech /odděleních/ krajských a jiných správ MV a veřejné bezpečnosti

TRMV č. 226/1954
Rudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 06.12.1954

Zavedení okrskové služby na státních statcích - společný rozkaz ministra vnitra a ministra zemědělství

TRMV č. 234/1954
Jindřich Kotal, nám. MV; Hron, nám. Min. zemědělst
Ze dne: 18.12.1954

Společný rozkaz ministrů dopravy a vnitra o spolupráci orgánů MD a orgány MV a veřejné bezpečnosti v železniční dopravě - doplnění čl. 91 TRMV č. 88/1954

TRMV č. 242/1954
Rudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 29.12.1954

Hraniční pásmo Jáchymov a uzavřené území Slavkov - vydávání propustek a povolenek

TRMV č. 243/1954
Rudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 29.12.1954

Stránky