Online dokumenty - veřejná bezpečnost

Zobrazeno 41 - 50 z 106 souborů.

 

Stránky

Zřízení pomocné služby dopravních inspektorátů veřejné bezpečnosti

RMV č. 60/1954
Rudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 24.12.1954

Služební předpis MV-fin-III-2 "Přezkumné řízení příslušníků MV, VB a vojsk MV" - vydání

RMV č. 60/1954
Rudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 24.12.1954

Základní opatření pro činnost hlavní správy veřejné bezpečnosti, ústřední správy státního požárního dozoru a referátu CO v otázkách civilní obrany

TRMV č. 37/1954
Rudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 03.03.1954

Zlepšení práce součástí veřejné bezpečnosti a pátrání po pachatelích trestných činů a při pátrání po odcizených věcech a dopravních prostředcích

TRMV č. 98/1954
Rudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 18.05.1954

Opatření ke zlepšení práce součástí VB v boji s rozkrádáním socialistického majetku a spekulací

TRMV č. 104/1954
Rudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 26.05.1954

Závažné nedostatky ve vyšetřovací práci součástí VB a opatření k jejich odstranění

TRMV č. 105/1954
Rudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 26.05.1954

Nedostatky v práci součástí VB v boji s kriminálními trestnými činy a opatření k jejímu zlepšení

TRMV č. 106/1954
Rudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 26.05.1954

Zlepšení práce součástí veřejné bezpečnosti v agendách občanských průkazů, hlášení obyvatelstva a výdeje propustek do hraničních pásem

TRMV č. 107/1954
Rudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 26.05.1954

Spolupráce příslušníků ministerstva vnitra, veřejné bezpečnosti a Pohraniční a Vnitřní stráže s Lidovými milicemi

TRMV č. 127/1954
Rudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 16.06.1954

Pochvala pracovníkům MV, VB a PVS za vzorný výkon služby při zajišťování bezpečnosti X. sjezdu KSČ

TRMV č. 130/1954
Rrudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 21.06.1954

Stránky