Online dokumenty - veřejná bezpečnost

Zobrazeno 1 - 10 z 106 souborů.

 

Stránky

Řád hlídkové služby veřejné bezpečnosti - vydání

RMNB č. 10/1951
Ladislav Kopřiva
Ze dne: 05.11.1951

Straty služobných a iných preukazov NB - prehlásenia za neplatné

RMNB č. 21/1952
Karol Bacílek
Ze dne: 10.07.1952

Instrukce o organisování a praktickém použití Pomocné stráže VB na venkově orgány MNB - Veřejné bezpečnosti

RMNB č. 22/1952
Karol Bacílek
Ze dne: 16.07.1952

Cestovní výhody příslušníků SNB při cestách na dovolenou - zrušení vydávání cestovního rozkazu B - změna

RMNB č. 27/1952
Karol Bacílek
Ze dne: 10.09.1952

Instrukce pro okrskové zmocněnce VB - schválení

RMNB č. 27/1952
Karol Bacílek
Ze dne: 10.09.1952

Zavedení nového stejnokroje veřejné bezpečnosti, Vnitřní stráže, Dunajské pohraniční stráže a změn u stejnokroje Stb a MNB

RMNB č. 32/1952
Karol Bacílek
Ze dne: 25.11.1952

Hlásenie škôd ktoré boly spôsobené poistencom pri krádežiach vlámaním - potvrdzovanie oddeleniami VB. Doplňok k čl. 113 RMNB čís. 27/1952

RMNB č. 33/1952
Karol Bacílek
Ze dne: 12.12.1952

Organisace, řízení a provádění politické práce ve veřejné bezpečnosti

TRMNB č. 68/1952
Karol Bacílek
Ze dne: 02.06.1952

Změna názvů venkovních a městských oddělení veřejné bezpečnosti

TRMNB č. 89/1952
Karol Bacílek
Ze dne: 08.07.1952

Výměna evidenčních dokladů a vydání vojenských knížek příslušníkům veřejné bezpečnosti a občanským zaměstnancům, včetně žen, kteří jsou vojáky v záloze

TRMNB č. 120/1952
Antonín Prchal
Ze dne: 28.08.1952

Stránky