Online dokumenty - StB

Zobrazeno 81 - 90 z 139 souborů.

 

Stránky

Evidence "U" - úprava

TRMV č. 230/1954
Rudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 15.12.1954

Chemická laboratoř II. Zvl. Odboru MV - používání

TRMV č. 237/1954
Karel Košťál, náměstek ministra vnitra
Ze dne: 28.12.1954

Změna v organisaci a početních stavech IX. Správy MV. Zřízení VI. Zvláštního odboru MV

TRMV č. 1/1955
Rudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 07.01.1955

Poučný rozkaz o nedostatních v práci 3. odboru III. Správy MV

TRMV č. 8/1955
Rudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 19.01.1955

Postup při výběru posluchačů vysílaných do bezpečnostních škol a učilišť v SSSR z řad příslušníků součástí a vojsk MV

TRMV č. 18/1955
Rudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 08.02.1955

Převedení problematiky Němců, žijících na území ČSR, ze III. Správy MV do II. Správy MV a ze III. Odborů KS-MV do II. Odborů KS-MV

TRMV č. 25/1955
Rudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 19.02.1955

Opatření ke zlepšení pracovního styku náčelníků KS-MV s náčelníky složek VKR

TRMV č. 35/1955
Rudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 07.03.1955

Vydání Statutu a Instrukcí o práci VII. Správy a 7. odborů KS-MV

TRMV č. 37/1955
Rudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 07.03.1955

Lustrace zpravodajské služny GŠ-MNO na I. Zvláštním odboru MV a 1. zvláštních odděl. KS-MV - opatření

TRMV č. 42/1955
Rudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 17.03.1955

Postup při vyšetřování a souzení zatčených spolupracovníků ministerstva vnitra

TRMV č. 59/1955
Rudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 05.04.1955

Stránky