Online dokumenty - StB

Zobrazeno 121 - 130 z 139 souborů.

 

Stránky

Zasedání Politického poradního výboru ustanoveného podle Varšavské smlouvy - bezpečnostní opatření

TRMV č. 10/1956
Rudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 21.01.1956

Porušení socialistické zákonnosti při vyšetřování akce "Vražda" na KS MV Pardubice

TRMV č. 11/1956
Rudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 24.01.1956

Agenturně operativní rozpracování zrádné čs.emigrace

TRMV č. 20/1956
Rudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 10.02.1956

O nedostatcích v agenturně operativní práci mezi vězni ve věznicích a nápravně pracovních táborech MV

TRMV č. 37/1956
Rudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 28.03.1956

Studentské slavnosti Majáles - opatření

TRMV č. 45/1956
Rudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 17.05.1956

Rozpracování nepřátelských elementů z řad studentů - zajištění

TRMV č. 51/1956
Rudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 11.06.1956

Agenturně operativní rozpracování revanšistických sudetoněmeckých organizací

TRMV č. 56/1956
Rudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 25.06.1956

Prozatímní úprava decentralizace a zjednodušení agenturně operativní administrativy - pokyny náčelníkům součástí MV

TRMV č. 60/1956
Rudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 28.06.1956

Změny v ochraně stranických objektů

TRMV č. 62/1956
Rudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 28.06.1956

Zatýkání oddělení VII.správy MV a zatýkací skupiny 7.odborů KS MV ( 7.samostatných oddělení KS MV ) - změny v organizaci

TRMV č. 66/1956
Rudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 02.07.1956

Stránky