Online dokumenty - StB

Zobrazeno 51 - 60 z 139 souborů.

 

Stránky

Zařazení praktikantů na zpravodajské oddělení brigád a štábů praporů PS

TRMV č. 51/1954
Rudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 25.03.1954

Podřízenost býv. Samostatné odboru "Z" u KS-Stb Bratislava pod náčelníka KS-MV Bratislava

TRMV č. 61/1954
Rudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 09.03.1954

Rozkaz o práci s agentami a Smernica o agenturno-operativnej práci" - vydanie

TRMV č. 72/1954
Rudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 20.04.1954

"Inštrukcia o zavedení evidencii agentov, informátorov, rezidentov a majitelov konšpiračných bytov v Ministerstvu vnůtra"

TRMV č. 77/1954
Rudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 28.04.1954

Používání zpravodajského paušálu v ministerstvu vnitra

TRMV č. 87/1954
Rudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 05.05.1954

Odstranění nedostatků v státněbezpečnostním rozpracování DUNAJPLAVBY. Zřízení útvaru DUNAJ

TRMV č. 89/1954
Rudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 06.05.1954

Správné využití agentury uvnitř cel z řad odsouzených ve vyšetřovacích věznicích MV

TRMV č. 90/1954
Rudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 07.05.1954

Postup při vyšetřování osob zatčených operativními orgány PS

TRMV č. 91/1954
Rudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 07.05.1954

Hotely, zábavní a noční podniky - agenturní rozpracování; změna čl. 193 TRMV čís. 179/1953

TRMV č. 101/1954
Rudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 26.05.1954

Doplnění "instrukcí o evidenci spolupracovníků MV"

TRMV č. 108/1954
Rudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 27.05.1954

Stránky