Online dokumenty - StB

Zobrazeno 71 - 80 z 139 souborů.

 

Stránky

Směrnice o operativní evidenci osob rozpracovaných součástmi MV a poučení o způsobu evidence, registrace, předávání, využití a ukládání svazků operativního rozpracování v součástech MV

TRMV č. 157/1954
Rudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 13.08.1954

Agenturně-operativní práce na úseku energetiky

TRMV č. 161/1954
Rudolf Barák, ministra vnitra
Ze dne: 25.08.1954

Postup ři odebírání a odevzdávání cestovních pasů a jiných dokladů osob, které pocházejí z kapitalistických států nebo mají k nim vztah a kterým bylo uděleno čs. Státní občanství

TRMV č. 162/1954
Rudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 24.08.1954

Směrnice o povinnostech, kontrole a pracovních postupech příslušníků II. Zvláštního odboru MV při provádění kontroly listovních zásilek ve vnitřním a zahraničním poštovním styku s kapitalistickou cizinou

TRMV č. 167/1954
Karel Košťál, náměstek ministra vnitra
Ze dne: 31.08.1954

Odstranění nedostatků v kontrarozvědné práci na úseku uranového průmyslu

TRMV č. 176/1954
Rudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 17.09.1954

Změna v podřízenosti V. a VII. Správy MV

TRMV č. 177/1954
Rudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 22.09.1954

Předávání operativních materiálů nováčků 1954 složkám vojenské kontrarozvědky

TRMV č. 199/1954
Rudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 19.10.1954

Provádění ustanovek na OO-MV

TRMV č. 210/1954
Rudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 10.11.1954

Sledování pohybu diplomatických vozidel zastupitelských úřadů kapitalistických států

TRMV č. 213/1954
Rudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 17.11.1954

Agenturně-operativní obsluha příslušníků centrály a civilních zaměstnanců ve věznicích a NPT

TRMV č. 225/1954
Rudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 03.12.1954

Stránky