Online dokumenty - rok 1953

Zobrazeno 411 - 420 z 429 souborů.

 

Stránky

Vyplácení cestovného příslušníkům NB odveleným do Prešova - odchylka od ustanovení služebního předpisu Fin-1

TRMV č. 182/1953
Rudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 22.12.1953

Stynovení nových kratších lhůt pro skončení vyšetřování ve vazebních věcech, vyšetřovaných veřejnou bezpečností - změna čl. 50 TRMNB čís. 37/1951

TRMV č. 183/1953
Rudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 23.12.1953

Střežení ústředního skladu MV

TRMV č. 184/1953
Rudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 23.12.1953

Náležitost výstroje pro příslušníky NB, studující v zahraničí - stanovení

TRMV č. 185/1953
Rudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 23.12.1953

Používání služebních dopravních prostředků pro mimoslužební účely náčelníků

TRMV č. 186/1953
Rudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 23.11.1953

Zavedení nových propustek a povolenek do hraničního pásma a propustek do zakázaného pásma

TRMV č. 187/1953
Rudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 23.12.1953

Lustrace v operativních evidencích pro kádrové pracovníky - provádění

TRMV č. 188/1953
Rudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 23.12.1953

Směrnice o spolupráci operativních orgánů ministerstva vnitra a operativních složek Pohraniční stráže a o způsobu hlášení a předádání zadržených osob

TRMV č. 189/1953
Rudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 27.12.1953

Klasifikace příjmů a výdajů ústředního rozpočtu kap. 24 MV na rok 1954 podle odvětví

TRMV č. 190/1953
Jindřich Kotal, náměstek ministra vnitra
Ze dne: 29.12.1953

Zvláštní kartotéka "U" - nedostatky

TRMV č. 191/1953
Rudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 30.12.1953

Stránky