Zdeněk Žlábek

Plk. Phdr. Zdeněk Žlábek (nar. 11. 10. 1925), krycím jménem „Žemla“, byl od 1. 6. 1962 do 28. 2. 1969 zástupcem náčelníka I. správy MV, od 1. 3. 1969 zatímně ustanoven náčelníkem → Správy „D“ I. správy FMV (1. 5. 1969 ustanoven), od 1. 8. 1972 dočasně ustanoven do funkce I. zástupce náčelníka I. správy FMV (1. 7. 1973 ustanoven), 14. 6. 1980 odvolán.

There is currently no content classified with this term.