NATO

Severoatlantická aliance. Západní politické obranné souručenství, založené v r. 1949. NATO nedisponuje samostatnými strukturami tajných služeb. V rámci NATO funguje koordinační zpravodajský orgán, který využívá informačních výstupů zpravodajských služeb členských států.

Viz také: Varšavská smlouva

There is currently no content classified with this term.