informační činnost

informační činností čs. rozvědky se rozumělo získávání, hodnocení, prověrka a zpracování (analýza, zobecnění) rozvědných údajů a jejich předávání v odpovídající formě řídícím orgánům, zainteresovaným úřadům a institucím.

viz také: informační odbor I. správy

There is currently no content classified with this term.