O projektu

Tyto dvojjazyčné česko-anglické stránky si kladou za cíl přiblížit mezinárodní veřejnosti, médiím a institucím strukturu a fungování komunistických bezpečnostních složek na příkladu bývalého Československa, s důrazem na léta 1969-1989.

Tajné služby byly důležitou složkou komunistické diktatury v Sovětském svazu a v celém tzv. východním bloku. Po pádu komunistického režimu byly jejich dokumenty ve většině postkomunistických zemí postupně odtajněny a zpřístupněny veřejnosti, která má nyní možnost je studovat. Bez porozumění jejich fungování není možné získat ucelený pohled na dějiny druhé poloviny 20. století.

Platforma evropské paměti a svědomí je přesvědčena, že znalost historie východní Evropy umožňuje lépe pochopit současné dění v postkomunistických společnostech a zároveň pomáhá budovat silnější demokracii, která bude schopná bránit tendencím k návratu jakékoliv formy nedemokratické vlády do budoucna. 

Co zde naleznete:

 1. Vyhledávač - agregátor on-line evidenčních údajů bezpečnostních složek někdejší Československé (socialistické) republiky (1948-1989)
 2. Ucelenou vizualizaci struktur československých tajných služeb se zaměřením na zahraničí (I. správa MV, čs. rozvědka) a na tzv. “boj proti vnitřnímu nepříteli” (X. správa ministerstva vnitra) za období 1969-1989 na časové ose, včetně vizualizace hlavních rezidentur ve světě
 3. Přehledný slovník pojmů k problematice totalitního režimu a komunistických bezpečnostných služeb
 4. Rozcestník domácích a zahraničných webových stránek a vyhledávacích zdrojů se vztahem ke komunistickým bezpečnostním složkám
 5. Přehled aktuální legislativy a judikativy upravující přístup k dokumentům tajných služeb ve vybraných zemích bývalého východního bloku
 6. Odborné a popularizační texty k činnosti tajných služeb nejen v Československu, vydávané ve spolupráci s internetovým časopisem Centra pro dokumentaci totalitních režimů MINULOST

Stránky připravila Platforma evropské paměti a svědomí ve spolupráci s Centrem pro dokumentaci totalitních režimů a Nadací Jána Langoše. Zvláštní poděkování za partnerství patří polskému Ústavu národní paměti, velvyslanectví Estonské republiky, nadaci Konrad Adenauer Stiftung a Ústavu pamäti národa.

Autoři: Peter Rendek, Petr Blažek, Radek Schovánek, Jan Kalous, Martin Slávik.
Webdesign: Peter Rendek.
Překlady: Neela Winkelmannová, Andre Swoboda.

Spuštění online: listopad 2015, aktualizace říjen 2017

Použité zdroje a literatura:

 • bývalá webová el. badatelna ÚZSI, Archiv bezpečnostních složek, Archiv ÚPN, archiv CDTR,
 • online dostupné zdroje: abscr.cz, ustrcr.cz, upn.gov.sk, Iuridictum - Encyklopedie o právu, atd.
 • časopisy Paměť a dějiny, Pamäť národa, Securitas Imperii,...
 • Andrew Christopher, Mitrochin Vasilij: Neznámé špionážní operace KGB - Mitrochinův archiv, Leda 2008
 • Andrew Christopher, Mitrochin Vasilij: Operace KGB a studená válka, Leda 2008
 • Andrew Christopher, Gordievsky Oleg Antonovič: KGB Důvěrná zpráva o zahraničních operacích od Lenina ke Gorbačovovi, 1994
 • Mitrokhin Vasilij: KGB Lexicon - The Soviet Intelligence Officer's Handbook, Frank Cass & Co. Ltd, 2002
 • Churaň Milan: Encyklopedie špionáže, 2000
 • Dvořáková Jiřina: Historie a vývoj československého civilního zpravodajství se zaměřením na rozvědku (1919-1990), ÚZSI 2014
 • Dvořáková Jiřina: Státní bezpečnost v letech 1945–1953. Organizační vývoj zpravodajských a státně bezpečnostních složek. ÚDV, Praha 2007
 • Frolík Jan: Nástin organizačního vývoje státobezpečnostních složek Sboru národní bezpečnosti v letech 1948–1989. In: Sborník archivních prací, 1991, roč. 41, č. 2
 • Frolík Josef: Špion vypovídá, Index 1975
 • Kaplan Karel: Nebezpečná bezpečnost. Doplněk, Brno 1999
 • Ludvík Vlastimil: Malá sestra (Československá špionáž 1968 - 1990), Praha 1991
 • Ondřej Koutek: X. správa SNB – útvar Státní bezpečnosti určený pro boj proti tzv. vnitřnímu nepříteli, Securitas Imperii č.14, ÚDV, 2006
 • Roewer Helmut, Schäfer Stefan a Uhl Matthias: Encyklopedie tajných služeb ve 20. století, 2006
 • Žáček Pavel: Menší sestra I., Brno, Prius 2004
 • Žáček Pavel: Nástroj triedneho štátu – Organizácia ministerstiev vnútra a bezpečnostných zborov 1953–1990, UPN, 2004
 • Žáček Pavel: ŠtB na Slovensku za „normalizácie“ – Agónia komunistickej moci v zvodkách tajnej polície, Ministerstvo spravedlnosti SR, Bratislava 2002
 • soukromé sbírky