Online dokumenty - směrnice, předpisy

Zobrazeno 31 - 40 z 235 souborů.

 

Stránky

Služební předpis Kádr-I-2 "Základní ustanovení o průběhu služby důstojníků a generálů NB" - vydání

TRMNB č. 114/1953
Karol Bacílek, ministr NB
Ze dne: 04.07.1953

Služební předpis Kádr-I-3 "Základní ustanovení o průběhu služby poddůstojníků NB" - vydání

TRMNB č. 114/1953
Karol Bacílek, ministr NB
Ze dne: 04.07.1953

Služební předpis VB-III-1 "Instrukce o cizincích pro příslušníky VB (o zavedení nové evidence cizích státních příslušníků a osob bez státní příslušnosti, o hlášení pobytu, povolování pobytu a výdeji dokladu "Povolení k pobytu na území ČSR" - vydání

TRMNB č. 114/1953
Karol Bacílek, ministr NB
Ze dne: 04.07.1953

Působnost právního oddělení MNB při vydávání rozkazů, předpisů a jiných opatření MNB

TRMNB č. 117/1953
Karol Bacílek, ministr NB
Ze dne: 05.08.1953

Směrnice o vedení evidence při výkonu vazby a Směrnice o vedení evidence při výkonu trestu odnětí svobody - vydání

TRMNB č. 131/1953
Karol Bacílek, ministr NB
Ze dne: 11.09.1953

Směrnice o výkonu vazby a trestu odnětí svobody osob podléhajících vojenské soudní pravomoci

TRMNB č. 136/1953
Karol Bacílek, ministr NB
Ze dne: 12.09.1953

Služební předpis Kádr-II-2 "Základní ustanovení o průběhu služby důstojníků a generálů Pohraniční a Vnitřní stráže" - vydání

TRMNB č. 138/1953
Karol Bacílek, ministr NB
Ze dne: 12.09.1953

Směrnice o náboru kádrů do ministerstva vnitra - vydání

TRMV č. 170/1953
Rudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 28.11.1953

Vyplácení cestovného příslušníkům NB odveleným do Prešova - odchylka od ustanovení služebního předpisu Fin-1

TRMV č. 182/1953
Rudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 22.12.1953

Směrnice o spolupráci operativních orgánů ministerstva vnitra a operativních složek Pohraniční stráže a o způsobu hlášení a předádání zadržených osob

TRMV č. 189/1953
Rudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 27.12.1953

Stránky