Online dokumenty - směrnice, předpisy

Zobrazeno 11 - 20 z 235 souborů.

 

Stránky

Směrnice o náhradě výdělku za dny pracovního klidu a o odměně za práci v těchto dnech

RMNB č. 17/1952
Karol Bacílek
Ze dne: 27.06.1952

Směrnice o zajištění dávek národního pojištění členům Pomocné stráže VB a jejich rodinným příslušníkům

RMNB č. 22/1952
Karol Bacílek
Ze dne: 16.07.1952

Směrnice o roztřídění materiálu a materiálové odpovědnosti v MNB - vydání

RMNB č. 23/1952
Karol Bacílek
Ze dne: 21.07.1952

Směrnice o poskytování podpor v případě smrti následkem úrazu nebo v případě invalidity některých příslušníků SNB a PS

TRMNB č. 8/1952
Ladislav Kopřiva
Ze dne: 09.01.1952

Směrnice pro nábor pracovníků v Jáchymovských dolech národní podnik

TRMNB č. 10/1952
Karol Bacílek
Ze dne: 28.01.1952

Směrnice o úpravě pracovních odměn vězňů, zaměstnaných ve vězeňských ústavech MNB

TRMNB č. 133/1952
Karol Bacílek
Ze dne: 20.09.1952

Směrnice pro činnost styčných orgánů hospodářských ministerstev v Technickém ústavu vězňů - schválení

TRMNB č. 159/1952
Karol Bacílek
Ze dne: 08.11.1952

Předpis "Vedení osobní a statistické evidence generálů a důstojníků z povolání u FVB" - schválení

TRMNB č. 8/1953
Karol Bacílek, ministr NB
Ze dne: 22.01.1953

Předpis "Směrnice pro vedení evidence osob v činné službě u Pohraniční a Vnitřní stráže" - schválení

TRMNB č. 8/1953
Karol Bacílek, ministr NB
Ze dne: 22.01.1953

Směnice pro provádění odborného zdokonalovacího školení a bojové přípravy příslušníků NB ve školním roce 1952 - 1953 - dodatek

TRMNB č. 12/1953
Karol Bacílek, ministr NB
Ze dne: 28.01.1953

Stránky