Online dokumenty - směrnice, předpisy

Zobrazeno 61 - 70 z 235 souborů.

 

Stránky

Skladové tiskopisy k služebnímu předpisu Aut-1 - zavedení

RMNB č. 33/1953
Jindřich Kotál, náměstek ministra NB
Ze dne: 30.06.1953

Směrnice ministra financí pro poskytování půjček na náku nábytku, některých druhů hudebních nástrojů a rekreačních chat

RMNB č. 36/1953
Jindřich Kotál, náměstek ministra NB
Ze dne: 14.07.1953

Směrnice o úpravě dávek důchodového zaopatření příslušníků NB, PVS a jejich rodin a daně ze mzdy v oboru zabezpečovací služby

RMNB č. 41/1953
Jindřich Kotál, náměstek ministra NB
Ze dne: 29.07.1953

Vyhláška ministerstva národní bezpečnosti ze dne 27. července 1953, kterou se vydávají podrobnější předpisy o občanských průkazech

RMNB č. 44/1953
Karol Bacílek, ministr NB
Ze dne: 05.08.1953

Směrnice ministra financí pro poskytování půjček na nákup nábytku, některých druhů hudebních nástrojů a rekreačních chat - dodatek k čl. 107 RMNB č. 36/53

RMNB č. 48/1953
Jindřich Kotál, náměstek ministra NB
Ze dne: 10.09.1953

Služební předpis Fin-4 - vydání

RMNB č. 49/1953
Karol Bacílek, ministr NB
Ze dne: 12.09.1953

Směrnice o provádění nemocenského pojištění a poskytování rodinných přídavků občanským zaměstnancům v oboru národní bezpečnosti

RMV č. 51/1953
Rudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 22.09.1953

Směrnice o provádění nemocenského pojištění a poskytování věcných a peněžitých dávek v nemocenském pojištění příslušníkům NB v činné službě a důchodcům NB, kteří jsou příjemci kteréhokoliv důchodu podle služebního předpisu Fin-3 - vydání

RMV č. 53/1953
Rudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 24.09.1953

Směrnice o nabývání a nájmu majetkových předmětů od soukromníků státem a socialistickými právnickými osobami a o proplácení kupních cen, nájemného a likvidačních přebytků

RMV č. 56/1953
Jindřich Kotál, náměstek ministra vnitra
Ze dne: 08.10.1953

Směrnice o provádění nemocenského pojištění a poskytování rodinných přídavků občanským zaměstnancům v oboru národní bezpečnosti - oprava

RMV č. 59/1953
Rudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 13.11.1953

Stránky