Online dokumenty - školství

Zobrazeno 51 - 60 z 71 souborů.

 

Stránky

Úprava nošení služebních zbraní frekventanty škol MV

TRMV č. 207/1954
Rudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 03.11.1954

Organisování náborů příslušníků MV do mimořádných způsobů studia ministerstva školství v roce 1955-56

RMV č. 6/1955
Rudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 18.02.1955

Nová dislokace škol MV

RMV č. 35/1955
Karel Klíma, náměstek ministra vnitra
Ze dne: 24.05.1955

Pokyny k zahájení školního roku 1955/56 ve zdokonalovacím školení a bojové přípravě v součástech ministerstva vnitra a veřejné bezpečnosti

RMV č. 54/1955
Rudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 18.08.1955

Ústřední škola ministerstva vnitra F. E. Dzeržinského - zřízení samostatné rozpočtové organisace

RMV č. 55/1955
Rudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 18.08.1955

Odznak pro absolventy Vojenského učiliště Pohraniční a Vnitřní stráže Julia Fučíka, vyznamenaného Řádem republiky - zavedení

RMV č. 70/1955
Rudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 25.11.1955

Odznaky pro absolventy VU PVS-JF, vyznamenaného Řádem republiky a pro absolventy akademií a učilišť ČSLA - směrnice

RMV č. 71/1955
Ludvík Hlavačka, náměstek ministra vnitra
Ze dne: 03.12.1955

Externí studium VU PVS JF pro důstojníky Vnitřní stráže, absolventy školy funkcionářů Řepčín a školy důstojníků Varnsdorf - úprava

RMV č. 75/1955
Rudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 28.12.1955

Udělení pochvaly nejlepším velitelům a politickým pracovníkům za dobrou přípravu povolanců ve výcvikovém roce 1954/55 ve výcvikových střediscích PVS

TRMV č. 43/1955
Ludvík Hlavačka, náměstek ministra vnitra
Ze dne: 17.03.1955

Frekventanti učiliště F. E. Dzeržinského - povolání k soustředění na I. CS v Praze

TRMV č. 106/1955
Rudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 13.06.1955

Stránky