Online dokumenty - školství

Zobrazeno 41 - 50 z 71 souborů.

 

Stránky

Výcvikové strediská pre nevycvičených vojakov v záloze - zaistenie úspešnej činnosti

RMV č. 26/1954
Rudolf Barák, ministr Vnitra
Ze dne: 05.06.1954

Soustředění cvičitelů a cvičitelek prostných cvičení DSO-RH

RMV č. 27/1954
Karel Košťál, náměstek ministra vnitra
Ze dne: 14.06.1954

Doškolování důstojníků v záloze - umožnění účasti

RMV č. 56/1954
Rudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 10.12.1954

Přípravný kurs pro příslušníky NB /PVS/, určené k vyslání na studium do SSSR - úprava cestovného

TRMV č. 4/1954
Rudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 14.01.1954

Nábor mládeže do vojenských škol - prověřování

TRMV č. 20/1954
Rudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 05.02.1954

Odznak absolventa Vojensko-politického učiliště PVS - doplněk k čl. 138 TRMNB č.127/1953

TRMV č. 42/1954
Rudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 09.03.1954

Odměny za prospěch ve vojenských učilištích

TRMV č. 47/1954
Rudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 19.03.1954

Výbory pro zlepšovatelství a vynálezy v PVS - vymezení pravomoci jednotlivých velitelů /náčelník/ PVS k schvalování /udělování/ odměn za přijaté zlepšovací náměty a vynálezy.

TRMV č. 96/1954
Rudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 19.05.1954

Pobyt vojenského učiliště PVS ve VVP ve výcvikovém roce 1953/54 - opatření

TRMV č. 137/1954
Rudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 30.06.1954

Příprava důstojníků Pohraniční a vnitřní stráže ve vojenském a vojensko-politickém učilišti Pohraniční stráže ve školním roce 1954/55 b/ Příprava důstojníků Pohraniční a Vnitřní stráže ve vojenských a vojensko-politických učilištích, vyšších vojenský

TRMV č. 150/1954
Oskár Jeleň, náměstek ministra vnitra
Ze dne: 28.07.1954

Stránky