Online dokumenty

Zobrazeno 51 - 60 z 1890 souborů.

 

Stránky

Úprava odznaku pro absolventy vysokých vojenských škol a právo absolventů na jeho nošení

TRMNB č. 2/1951
Ladislav Kopřiva
Ze dne: 31.08.1951

Zřízení jezdecké čety ve vojenské akademii pohraniční stráže

TRMNB č. 2/1951
Ladislav Kopřiva
Ze dne: 31.08.1951

Služební motorová vozidla MNB - používání krycích značek

TRMNB č. 2/1953
Jindřich Kotál, náměstek ministra NB
Ze dne: 04.01.1953

Nábor do škol ČSA - spolupráce SNB

TRMNB č. 2/1952
Ladislav Kopřiva
Ze dne: 05.01.1952

Povolávání příslušníků evidovaných složek MV na vojenská cvičení v roce 1954

TRMV č. 2/1954
Rudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 06.01.1954

Nedostatky v činnosti orgánů SPD - poučný

TRMV č. 2/1956
Rudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 09.01.1954

Poučný rozkaz ministra vnitra o vážných nedostatcích v práci KS MV Ústí n/Labem

TRMV č. 2/1955
Rudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 10.01.1955

Návštěvní den v Ministerstvu národní bezpečnosti

RMNB č. 3/1951
Ladislav Kopřiva
Ze dne: 10.09.1951

Směrnice o placení nájemného soukromníkům subjekty veřejného sektoru

RMNB č. 3/1951
Ladislav Kopřiva
Ze dne: 10.09.1951

Jízdní výhody pro příslušníky SNB; vysvětlení k nové úpravě platné od 15. 2. 1951

RMNB č. 3/1951
Ladislav Kopřiva
Ze dne: 10.09.1951

Stránky