Online dokumenty - rok 1955

Zobrazeno 21 - 30 z 331 souborů.

 

Stránky

Stíhání správních přestupků spáchaných příslušníky MV a VB

RMV č. 9/1955
Rudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 22.02.1954

Schválení materiálových norem pro vojska MV a "Směrnic pro zpracování organisačních tabulek a předepisování materiálu v tabulkách mírových počtů vojsk MV

TRMV č. 9/1955
Rudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 20.01.1955

Účast součástí ministerstva vnitra při tvůrčí přípravě a výrobě filmů

RMV č. 10/1955
Antonín Prchal, náměstek ministra vnitra
Ze dne: 09.03.1955

Prominutí kázeňského potrestání mjr. Červenky a kpt. Vágnera v TRMV č. 53/54

TRMV č. 10/1955
Rudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 01.02.1955

Prozatímní systemisace intendančního materiálu - vydání

RMV č. 11/1955
Karel Klíma, náměstek ministra vnitra
Ze dne: 10.03.1955

Ztráty služebních průkazů - prohlášení za neplatné

RMV č. 11/1955
Karel Klíma, náměstek ministra vnitra
Ze dne: 10.03.1955

Případ nedodržování Řádu pro věznice v některých vyšetřovacích věznicích MV a nepřípustné jednání s obviněnými

TRMV č. 11/1955
Rudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 11.02.1955

Organisační opatření v důsledku likvidace Svazu zaměstnanců v SNB

RMV č. 12/1955
Karel Košťál, náměstek ministra vnitra
Ze dne: 12.03.1955

Směrnice o hromadné rekreaci příslušníků ČSA, SNB a PS v hraničním pásmu - doplněk k TRMV č. 34/1951 z 26. 11. 1951

TRMV č. 12/1955
Karel Klíma, náměstek ministra vnitra
Ze dne: 01.02.1955

Úprava platových poměrů civilních zaměstnanců krajských správ MV a správy MV Jáchymov

RMV č. 13/1955
Rudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 15.03.1955

Stránky