Online dokumenty - rok 1952

Zobrazeno 161 - 170 z 352 souborů.

 

Stránky

Straty služobných preukazov - prehlásenie za neplatné

RMNB č. 30/1952
Karol Bacílek
Ze dne: 15.10.1952

Krajské a okresní bezpečnostní porady - účast velitelů SNB

TRMNB č. 30/1952
Karol Bacílek
Ze dne: 10.03.1952

Nedostatečná péče o budovy a jejich zařízení

RMNB č. 31/1952
Karol Bacílek
Ze dne: 15.11.1952

Řády a vyznamenání zatčených a odsouzených osob - naložení s insigniemi

RMNB č. 31/1952
Karol Bacílek
Ze dne: 15.11.1952

Příslušníci NB (voj. osoby m. č. sl.) - oznamování změn místním vojenským velitelstvím

RMNB č. 31/1952
Karol Bacílek
Ze dne: 15.11.1952

Přestupy z národního (veřejnoprávního) důchodového pojištění do veřejného penzijního zaopatření zápočet doby rozhodné pro nárok na odpočivné platy a jejich výměru. Počítání zbytků

RMNB č. 31/1952
Karol Bacílek
Ze dne: 15.11.1952

Úprava pracovní doby některých příslušníků NB a státních zaměstnanců zařazených ve zdravotní správě NB

RMNB č. 31/1952
Karol Bacílek
Ze dne: 15.11.1952

Vyhláška MV o výbušninách - upozornění

RMNB č. 31/1952
Karol Bacílek
Ze dne: 15.11.1952

Ztráty propustek do HP, služebních a jiných průkazů NB - prohlášení za neplatné - Upozornění

RMNB č. 31/1952
Karol Bacílek
Ze dne: 15.11.1952

Bezpečnostní opatření při návštěvě presidenta republiky a presidenta NDR - velitelský dík

TRMNB č. 31/1952
Karol Bacílek
Ze dne: 18.03.1952

Stránky