Online dokumenty - rok 1952

Zobrazeno 141 - 150 z 352 souborů.

 

Stránky

Změna článků 214 a 215 I. doplňku k stejnokrojovému předpisu SNB

RMNB č. 27/1952
Karol Bacílek
Ze dne: 10.09.1952

Hlášení škod způsobeným pojištěncům krádeží vloupáním - potvrzování odděleními VB

RMNB č. 27/1952
Karol Bacílek
Ze dne: 10.09.1952

Řízení silniční nákladní dopravy - změna

RMNB č. 27/1952
Karol Bacílek
Ze dne: 10.09.1952

Cestovní výhody příslušníků SNB při cestách na dovolenou - zrušení vydávání cestovního rozkazu B - změna

RMNB č. 27/1952
Karol Bacílek
Ze dne: 10.09.1952

Instrukce pro okrskové zmocněnce VB - schválení

RMNB č. 27/1952
Karol Bacílek
Ze dne: 10.09.1952

Ztráty propustek do HP, služebních a jiných průkazů NB - prohlášení za neplatné

RMNB č. 27/1952
Karol Bacílek
Ze dne: 10.09.1952

Odvolání ztráty služebního průkazu NB

RMNB č. 27/1952
Karol Bacílek
Ze dne: 10.09.1952

Nábor důstojníků a poddůstojníků z povolání v Pohraniční stráži

TRMNB č. 27/1952
Karol Bacílek
Ze dne: 04.03.1952

Označenie budov MNB v dvojjazyčnom znení - slovenskom a maďarskom - v niektorých okresoch na Slovensku

RMNB č. 28/1952
Karol Bacílek
Ze dne: 20.09.1952

Straty priepustiek do HP, služobných a iných preukazov NB - prehlásenie za neplatné

RMNB č. 28/1952
Karol Bacílek
Ze dne: 20.09.1952

Stránky