Online dokumenty - rok 1955

Zobrazeno 91 - 100 z 331 souborů.

 

Stránky

Směrnice o organisaci a úkolech pořádkové služby CO ve městech a na objektech určených do kategorií vydané v roce 1953 - zrušení

TRMV č. 40/1955
Rudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 16.03.1955

Výplata peněžních náležitostí příslušníkům MV, VB a vojsk MV v době nemoci

RMV č. 41/1955
Karel Klíma, náměstek ministra vnitra
Ze dne: 24.06.1955

Statut lázeňské a sanatorní péče v MV - změna

RMV č. 41/1955
Karel Klíma, náměstek ministra vnitra
Ze dne: 24.06.1955

Ztráty služebních průkazů - prohlášení za neplatné

RMV č. 41/1955
Karel Klíma, náměstek ministra vnitra
Ze dne: 24.06.1955

Schvalování použití prostředků operativní techniky a prodlužování lhůt jejich nasazení - změna I. Části, odst. 2 Směrnic o operativní technice

TRMV č. 41/1955
Rudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 17.03.1955

Důstojníci vojsk MV a státního požárního dozoru - zhodnocení v roce 1955

RMV č. 42/1955
Ludvík Hlavačka, náměstek ministra vnitra
Ze dne: 25.06.1955

Lustrace zpravodajské služny GŠ-MNO na I. Zvláštním odboru MV a 1. zvláštních odděl. KS-MV - opatření

TRMV č. 42/1955
Rudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 17.03.1955

Prokazování osobní totožnosti mezi příslušníky československé lidové armády a orgány ministerstva vnitra

RMV č. 43/1955
Rudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 25.06.1955

Udělení pochvaly nejlepším velitelům a politickým pracovníkům za dobrou přípravu povolanců ve výcvikovém roce 1954/55 ve výcvikových střediscích PVS

TRMV č. 43/1955
Ludvík Hlavačka, náměstek ministra vnitra
Ze dne: 17.03.1955

Vyslovení pochvaly příslušníkům VB a MV za úspěšné splnění úkolů při zajišťování Závodu míru Praha - Berlín - Varšava

RMV č. 44/1955
Jindřich Kotal, náměstek ministra vnitra
Ze dne: 01.07.1955

Stránky