Online dokumenty - rok 1955

Zobrazeno 121 - 130 z 331 souborů.

 

Stránky

Zajištění žňových prací

RMV č. 53/1955
Rudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 13.08.1955

Organisace vodohospodářské služby u PS

TRMV č. 53/1955
Rudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 01.04.1955

Pokyny k zahájení školního roku 1955/56 ve zdokonalovacím školení a bojové přípravě v součástech ministerstva vnitra a veřejné bezpečnosti

RMV č. 54/1955
Rudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 18.08.1955

Nedostatky v NPT Ostrava

TRMV č. 54/1955
Rudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 01.04.1955

Ústřední škola ministerstva vnitra F. E. Dzeržinského - zřízení samostatné rozpočtové organisace

RMV č. 55/1955
Rudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 18.08.1955

Zřízení I. Odborů na ostatních KS-MV - doplnění čl. 223 TRMV č. 216/1954

TRMV č. 55/1955
Rudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 01.04.1955

Pochvala Uměleckého souboru MV za vzorné provedení zájezdu do Německé demokratické republiky

RMV č. 56/1955
Jindřich Kotal, náměstek ministra vnitra
Ze dne: 05.09.1955

Udělení trestu a vyslovení pochvaly

TRMV č. 56/1955
Ludvík Hlavačka, náměstek ministra vnitra
Ze dne: 02.04.1955

Vyslovení pochvaly a udělení odměny za iniciativní odhalení padělatelů peněz

RMV č. 57/1955
Rudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 06.09.1955

Vojáci civilní obrany MV - začlenění do vojenské nemocenské péče - doplněk TRMV č. 5 ze dne 13. 1. 1953

TRMV č. 57/1955
Ludvík Hlavačka, náměstek ministra vnitra
Ze dne: 02.04.1955

Stránky