Online dokumenty - rok 1955

Zobrazeno 111 - 120 z 331 souborů.

 

Stránky

Ztráty služebních průkazů - prohlášení za neplatné

RMV č. 48/1955
Antonín Prchal, náměstek ministra vnitra
Ze dne: 21.07.1955

Mimořádné události v ministerstvu vnitra - hlášení

TRMV č. 48/1955
Rudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 24.03.1955

Dodržování pokynů strážných a členů závodní stráže MV a "Směrnice pro výkon strážní služby dozorčího u vchodu v objektech MV" - vydání

RMV č. 49/1955
Karel Klíma, náměstek ministra vnitra
Ze dne: 21.07.1955

Náčelník OO-MV v Rožnavě - rozhodnutí ministra vnitra po projednání situace na OO-MV v kolegiu MV dne 24. března 1955

TRMV č. 49/1955
Rudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 26.03.1955

Zřízení čestného odznaku "Za hrdinský čin" v oboru ochrany před požáry a jinými živelnými pohromami a nehodami

RMV č. 50/1955
Antonín Prchal, náměstek ministra vnitra
Ze dne: 23.07.1955

Štatút Slovenskej archívnej správy Povereníctva vnútra

TRMV č. 50/1955
Rudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 26.03.1955

Státní pohřeb ministra pracovních sil soudruha Václava Noska

RMV č. 51/1955
Antonín Prchal, náměstek ministra vnitra
Ze dne: 25.07.1955

Štatút Štátneho slovenského ústredného archivu v Bratislave

TRMV č. 51/1955
Rudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 26.03.1955

Prozatímní systemisace zařízení dílen a nářadí /pro oddělení pomocných služeb/ - vydání

RMV č. 52/1955
Karel Klíma, náměstek ministra vnitra
Ze dne: 01.08.1955

Odpovědnost náčelníků za řádné hospodaření

TRMV č. 52/1955
Rudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 31.03.1955

Stránky