Online dokumenty - rok 1953

Zobrazeno 31 - 40 z 429 souborů.

 

Stránky

Vyhláška ministerstva financí, kterou se vyhlašuje usnesení vlády o úpravě hrubých platů státních zaměstnanců

RMNB č. 7/1953
Karol Bacílek, ministr NB
Ze dne: 28.02.1953

Ztráty propustek do HP, služebních a jiných průkazů NB - prohlášení za neplatné

RMNB č. 7/1953
Karol Bacílek, ministr NB
Ze dne: 28.02.1953

Odvolání ztráty propustky do HP a služebního řidičského průkazu

RMNB č. 7/1953
Karol Bacílek, ministr NB
Ze dne: 28.02.1953

Úprava kázeňské pravomoci funkcionářů správy nápravných zařízení ministerstva národní bezpečnosti

TRMNB č. 7/1953
Karol Bacílek, ministr NB
Ze dne: 13.01.1953

Dovolená na zotavenou - peněžitá náhrada za nevybranou dovolenou v r. 1952

RMNB č. 8/1953
Karol Bacílek, ministr NB
Ze dne: 05.03.1953

Informace o služebném a výchovném příslušníků NB a PVS

RMNB č. 8/1953
Karol Bacílek, ministr NB
Ze dne: 05.03.1953

Bytové komunální podniky - neplacení nájemného příslušníky NB

RMNB č. 8/1953
Karol Bacílek, ministr NB
Ze dne: 05.03.1953

Domovní daň - placení

RMNB č. 8/1953
Karol Bacílek, ministr NB
Ze dne: 05.03.1953

Předpis "Vedení osobní a statistické evidence generálů a důstojníků z povolání u FVB" - schválení

TRMNB č. 8/1953
Karol Bacílek, ministr NB
Ze dne: 22.01.1953

Předpis "Směrnice pro vedení evidence osob v činné službě u Pohraniční a Vnitřní stráže" - schválení

TRMNB č. 8/1953
Karol Bacílek, ministr NB
Ze dne: 22.01.1953

Stránky