Online dokumenty - rok 1952

Zobrazeno 81 - 90 z 352 souborů.

 

Stránky

Pokyny pre oddelenia zbraní a výbušnin

RMNB č. 15/1952
Karol Bacílek
Ze dne: 31.05.1952

Odpredaj vyradených inventárnych predmetov (materiálu) - závady vo vyučtovaní príjmu

RMNB č. 15/1952
Karol Bacílek
Ze dne: 31.05.1952

Straty služebných a iných preukazov - prehlásenie za neplatné

RMNB č. 15/1952
Karol Bacílek
Ze dne: 31.05.1952

Zavedení evidence absolventů ŠDZ u Pohraniční stráže

TRMNB č. 15/1952
Karol Bacílek
Ze dne: 11.02.1952

Úprava placené dovolené na zotavenou u příslušníků SNB a příslušníků PS z povolání v roce 1952; náhrada za nevyčerpanou placenou dovolenou na zotavenou za rok 1952 a započítávání zvláštní léčebné péče do placené dovolené na zotavenou v r. 1952

RMNB č. 16/1952
Karol Bacílek
Ze dne: 05.06.1952

Směrnice o hospodaření s úvěrem kap. 14 Ministerstvo národní bezpečnosti, rozpočtu na rok 1952 - změna

RMNB č. 16/1952
Karol Bacílek
Ze dne: 05.06.1952

Jmenování náměstků ministra národní bezpečnosti a jejich pověření

TRMNB č. 16/1952
Karol Bacílek
Ze dne: 12.02.1952

Kontrola pohonné směsi u motorových vozidel národní bezpečnosti

RMNB č. 17/1952
Karol Bacílek
Ze dne: 27.06.1952

Směrnice o náhradě výdělku za dny pracovního klidu a o odměně za práci v těchto dnech

RMNB č. 17/1952
Karol Bacílek
Ze dne: 27.06.1952

Umělecký soubor národní bezpečnosti - úprava písemného styku

RMNB č. 17/1952
Karol Bacílek
Ze dne: 27.06.1952

Stránky