Online dokumenty - mezinárodní spolupráce

Zobrazeno 11 - 20 z 26 souborů.

 

Stránky

Přípravný kurs pro příslušníky NB /PVS/, určené k vyslání na studium do SSSR - úprava cestovného

TRMV č. 4/1954
Rudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 14.01.1954

Zájezd Uměleckého souboru MV do NDR - zajištění

RMV č. 40/1955
Jindřich Kotal, náměstek ministra vnitra
Ze dne: 22.06.1955

Vyslovení pochvaly příslušníkům VB a MV za úspěšné splnění úkolů při zajišťování Závodu míru Praha - Berlín - Varšava

RMV č. 44/1955
Jindřich Kotal, náměstek ministra vnitra
Ze dne: 01.07.1955

Pochvala Uměleckého souboru MV za vzorné provedení zájezdu do Německé demokratické republiky

RMV č. 56/1955
Jindřich Kotal, náměstek ministra vnitra
Ze dne: 05.09.1955

Pochvala pracovníkům Ústředního domu ministerstva vnitra za vzorné zajištění zájezdu Ústředního uměleckého souboru Lidové policie do NDR

RMV č. 68/1955
Jindřich Kotal, náměstek ministra vnitra
Ze dne: 18.11.1955

Postup při výběru posluchačů vysílaných do bezpečnostních škol a učilišť v SSSR z řad příslušníků součástí a vojsk MV

TRMV č. 18/1955
Rudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 08.02.1955

Nedostatečná opatření při zájezdu našich občanů do NDR

TRMV č. 144/1955
Rudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 31.08.1955

Zasedání Politického poradního výboru ustanoveného podle Varšavské smlouvy - bezpečnostní opatření

TRMV č. 10/1956
Rudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 21.01.1956

Odvolání bezpečnostních opatření nařízených čl.10 TRMV č.10/1956

TRMV č. 18/1956
Rudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 30.01.1956

Přezkoušení zbraní a munice

TRMV č. 109/1956
Rudolf Barák, ministr vnitra
Ze dne: 27.10.1956

Stránky