Stejskal Jiří

(1923 – 1988), k I. správě MV nastoupil v roce 1953 a používal krycí jméno „Borecký“. Do roku 1957 pracoval na germánském odboru (zaměřen proti západnímu Německu a Rakousku). V letech 1954–1957 působil na rezidentuře ve Vídni, odkud byl vypovězen. Od roku 1957 pracoval na latinskoamerickém odboru. V letech 1961–1964 působil jako náčelník 2. odboru I. správy MV (latinskoamerické země), v letech 1964–1969 řídil 8. odbor I. správy MV (aktivní opatření a dezinformace). V srpnu 1968 se postavil proti okupaci československa vojsky Varšavské smlouvy a v roce 1970 jako politicky nevyhovující byl propuštěn ze služeb ministerstva vnitra. V letech 1974–1982 pod krycím jménem „Jiřina“ spolupracoval se Správou StB Praha.

---