Milan Moučka

Narodil se 3. června 1922 ve Studené okr. Dačice. Původním povoláním truhlář. Za okupace vězněn za rozšiřování ilegálního Rudého práva. Členem KSČ se stal v květnu 1945. V květnu 1945 nastoupil na Oblastní zpravodajskou odbočku v Jihlavě. V dubnu 1946 přešel do funkce zástupce přednosty Zemského odboru bezpečnosti v Brně. V únoru 1948 byl vyslán na oblastní úřadovnu StB Jihlava a Znojmo. Od srpna 1948 byl zařazen do zvláštního oddílu odboru BA – věnoval se tzv. instruktáži (nejen výuka příslušníků, ale také např. řízení závažných případů, kontrola práce příslušníků, materiální zabezpečení apod.). V březnu 1949 byl jmenován zástupcem krajského velitele StB v Praze. V dubnu 1949 se stal krajským velitelem StB v Uherském Hradišti.

V říjnu 1949 byl přeložen k vyšetřovací skupině do Ruzyně; měl se zabývat vyšetřováním zadržených nekomunistů. V listopadu 1949 byl pověřen přípravou procesu s Miladou Horákovou.

V únoru 1951 se stal velitelem vyšetřovacího sektoru VI/B. V dubnu 1953 byl jmenován náčelníkem Správy vyšetřování. Ve funkci působil do dubna 1956, kdy byl odvolán. Svými podřízenými byl označován za iniciátora užívání násilí při výsleších. Vedle případu Milady Horákové se podílel i na „Akci Kámen“, likvidaci skupiny Světlana, vyšetřování biskupů Zely a Vojtaššáka, případu Slánský a spol. a Závodský a spol. Byl nositelem Řádu 25. února 1948 (1949), Řádu práce (1953), medaile „Za službu vlasti“ (1955) a medaile „Za zásluhy o obranu vlasti“ (1956). V červnu 1956 byl propuštěn ze služebního poměru. Po odchodu z MV pracoval jako vedoucí oddělení mezinárodních vztahů v Závodech průmyslové automatizace v Praze. Pokus o jeho trestní stíhání v 90. letech skončil neúspěšně (zastaveno pro uplatnění amnestie z roku 1960). Zemřel v roce 2009.

(zdroj: paměť a dějiny 2012/04)

viz také: náčelník Správy vyšetřování StB

---