Lumír Kroček

(uváděno i Lubomír). Narodil se 16. prosince 1910 v Ostravě-Muglinově. Absolvoval právnickou fakultu Univerzity Karlovy a působil jako soudce. Za druhé světové války vězněn. V červnu 1945 vstoupil do KSČ. Od srpna 1945 tajemník bezpečnostního referátu ostravské expozitury ZNV. Od května 1947 vedl jako přednosta Zemskou úřadovnu StB v Ostravě. V srpnu 1948 převeden k MV v hodnosti podplukovníka. V listopadu 1948 postaven do čela V. sektoru (vyšetřování) skupiny BAa. O vyšetřování se prý moc nestaral a přenechával ho svým zástupcům B. Doubkovi a M. Moučkovi, věnoval se spíše organizační stránce práce. Situaci v problematice ovšem přirozeně znal a o nezákonnostech páchaných svými podřízenými věděl. Od ledna 1951 do února 1952 vedl nově vytvořený vězeňský odbor MNB. V březnu 1952 požádal o přeložení k MNO, v červenci téhož roku mu bylo vyhověno. Zemřel v roce 1995.

(zdroj: Paměť a dějiny 2012/04)

Viz také: Správa vyšetřování Státní bezpečnosti

---