O projektu

O projektu

Struktury

Struktury

Slovník

Slovník

Evidence

On-line evidence

Legislativa

Legislativa

Články

Články

Online slovník - Z

Z

Zdravotnický ústav I. správy

Vedení:

  • v r. 1989 náčelník plk. MUDr. Valentin Almássy

Zdravotnický ústav byl zřízen k 1.1.1981 a zabezpečoval léčebnou a preventivní péči pro příslušníky I. správy. Posuzoval zdravotní způsobilost příslušníků I. správy pro práci v zahraničí, zabezpečoval posudkovou činnost příslušníků a zabezpečoval léčebně-rehabilitační péči příslušníků I. správy. Zdravotnický ústav se nacházel v přízemí objektu čs. rozvědky ve Střelničné ulici.

Viz také: 1. správa FMV

Zpravodajská správa Generálního štábu

Zpravodajská správa Generálního štábu Ministerstva národní obrany (ZS/GŠ), resp. ZS GŠ ČSLA - vojenská rozvědka komunistického Československa (1951-1989). V rámci reorganizace velení armády v září 1950 bylo 2. oddělení Hlavního štábu MNO (od dubna 1945) přejmenováno na zpravodajské oddělení, které se na jaře 1951 definitivně přeměnilo na Zpravodajskou správu Generálního štábu v přímé podřízenosti náčelníka GŠ. Do čela byl jmenován 14.2.1951 genmjr. Antonín Racek. Do r. 1956 tvořily tzv. pátrací část pouze 3 skupiny oddělení B. Skupina B-1 (operační agenturní průzkum) řídila prostřednictvím jedenácti předsunutých ústředí, z toho 9 na území ČSR a dvou v zahraničí (Vídeň a Hamburk). Skupina B-2 byla nelegální součástí. Strategický agenturní průzkum - skupina B-3, zpravodajsky působil prostřednictvím rezidentur v Ankaře, Bělehradě, Západním Berlíně, Bernu, Bruselu, Hamburku, Káhiře, Londýně, Miláně, Ottawě, Paříži, Stockholmu, Vídni a Washingtonu. Od r. 1962 taky v Alžíru, Damašku, Haagu, Frankfurtu n. Mohanem, Kábulu, Římě. (později taky Tripolis). Čtyři sekce skupiny (od r. 1956 oddělení) A (studijní) byly zaměřeny na jednotlivé oblasti (NATO, západoevropské státy, Blízký Východ) a speciální (letectvo, pozemní voj. technika). Dále skupina (oddělení) C řídila čs. vojenské přidělence v hlavních městech spojeneckých anebo spřátelených zemí (východní Berlín, Budapešť, Pchjongjang, Peking, Moskva, Varšava). Skupina D byla kádrová, skupina E - výcviková, skupina G - technická, skupina H - týlová, skupina R - rádiotechnická, politická skupina a spisovna.

ZS/GŠ

Viz: Zpravodajská správa Generálního štábu

Zájmová osoba

Osoba na kterou byla založená tzv. blokační karta nemusela mít vlastní spis, ale mohla být blokována k objektovému, případně skupinovému svazku.

Viz také: blokovaná osoba