O projektu

O projektu

Struktury

Struktury

Slovník

Slovník

Evidence

On-line evidence

Legislativa

Legislativa

Články

Články

Online slovník - 4

4

4. odbor X. správy

Vedení:

 • 1976-77 náčelník odboru pplk. JUDr. Oldřich Mézl
 • 1977-83 náčelník mjr. JUDr. Josef Nevečeřal
 • 1983-88 náčelník pplk. Josef Beneš (v letech 1979-83 zástupce náčelníka odboru)
 • 1974-77 zástupce náčelníka pplk. Jiří Krumphanzl
 • 1983-88 zástupce náčelníka pplk. Václav Šíma "Amis"

Odbor zpracovával problematiku ideologické diverze a emigrace. Do jeho gesce patřila kontrola "kanálů" kterými opozice komunikovala se svobodným světem. Třetí oddělení se věnovalo ukrajinským nacionalistům a velmi úzce spolupracovalo s KGB. Nejdůležitější akce vedené čtvrtým odborem byly spisy na Jiřího Pelikána a Pavla Tigrida. Z odhalených cest pro pašování literatury uveďme akci Delta, proti Jiřině Šiklové a dalším na jaře 1981. Odbor se podílel na několika propagandistických filmech vysílaných Československou televizí (Stromy, které nedají stín. Obchod s důvěrou. EM4 přichází a další..).

Viz také: X. správa FMV

42. odbor I. správy
 • 3. odbor (1964-1968), 2. odbor Správy A (1969-1971), 42. odbor "Evropa" (1971-1974), v r. 1988 v rámci reorganizace sloučen s 37. odborem

Vedení:

 • 1961 – 1964 náčelník 3. odboru (Itálie, Francie) do reorganizace v r. 1964, pak zástupce náčelníka nového 3. odboru kpt. František Poštulka "Lamač"
 • 1962 – 1963 náčelník 5. odboru (Anglie, Řecko), po reorganizaci až do října 1964 náčelník 3. odboru, pak ustanoven náčelníkem 6. odboru - zahraniční kontrarozvědka mjr. JUDr. Zdeněk Jodas "Juran"
 • od 1963 zástupce náč. 5. odboru, po reorganizaci zástupce náč. 3. odboru do r. 1967 kpt. Přemysl Holan "Hanousek"
 • 1969 – 1970 náčelník odboru pplk. JUDr. Jan Paclík "Novák"
 • 1971 – 1972 náčelník odboru mjr. Zdeněk Vítek "Večeřa"
 • 1975 – náčelník odboru pplk. František Jehlík "Jiroušek"
 • 1978 – zástupce náčelníka odboru mjr. Josef Tománek "Tačner" (1984 - 1988 náčelník odboru, těsně před odchodem do penze propuštěn pro zneužití služebních fondů)
 • 1980 – 1984 náčelník odboru plk. RSDr. Jan Stehno "Skořepa" (od r. 1972 zástupce NO)

V lednu 1964 vznikl 3. odbor I. správy (evropský), který se sloučil s dosavadním 3. odborem (Francie, Itálie) a 5. odborem (Anglie, Řecko). V letech 1974 až 1988 existoval jako 42. odbor po linii politické rozvědky se zaměřením na západní evropské země a NATO (kromě německy mluvících zemí - 37. odbor). Těžiště činnosti bylo proti NATO a druhotně sledoval vztahy ČSSR - Velká Británie, Francie, jakož i závažné otázky těchto zemí k zemím východního bloku, Spolkové republice Německo, rovněž i problematiku EHS. V zahraničí odbor operoval z rezidentur Paříž, Londýn, Brusel, Řím, Madrid, Lisabon, Atény, Nikósie, Helsinky, Haag.

Jeho úkolem bylo proniknout do centrálního a lokálního aparátu NATO a současně koordinovat činnost proti NATO s dalšími odbory I. správy. Podílel se na přípravě a realizaci aktivních opatření a psychologických operací. Odbor sídlil ve vile nedaleko špionážní školy I. správy v Praze - Bubenči, která nesla jméno Orlík. Po r. 1970 se odbor přestěhoval do vily v Dejvicích poblíž objektu kontrarozvědky v Thákurově ulici.

Viz také: 1. správa FMV, politická rozvědka, 37. odbor I. správy

47. odbor I. správy
 • 4. odbor, 1969-71: 3. odbor Správy A (afro-asijský), odbor "rozvojové země", 1974-90: 47. odbor (Afrika a Blízký Východ), v r. 1982 reorganisace - včleněn 57. odbor (Ásie)

Vedení odboru:

 • 1971 – 1972 náčelník mjr. Miloslav Matějů "Mach"
 • 1972 – 1974 náčelník pplk. Vladimír Hrušecký "Houška"
 • 1975 – náčelník pplk. Miroslav Jánský "Jarolím"
 • 1972 – zástupce náčelníka odboru pplk. Václav Smíšek "Stárek"
 • 1978 – zástupce náčelníka odboru pplk. Emil Hrádecký "Michek"
 • 1979 – 1989 náčelník pplk. Josef Zelenka "Závada"

Odbor se zabýval problematikou afrických zemí, Blízkého, Středního Východu a po reorganisaci v r. 1982 i Asií (Dálný Východ). Vznikl v r. 1974 v rámci reorganizace z odboru rozvojových zemí. Svou činnost v zahraničí plnil prostřednictvím rezidentur: Káhira, Bejrút, Damašek, Alžíř, Bagdád, Dillí, Jakarta, Peking a v Africe: Lagos a Dar es Saalam.

V šedesátých letech odbor ve spolupráci s KGB vyvíjel aktivity na podporu marxistických, levicových režimů a národně osovobozeneckých hnutí států subsaharské Afriky. Rozvědka zde rovněž působila proti hlavnímu nepříteli - USA (aktivní opatření). V Mali působila rezidentura I. správy v letech 1960 - 1965, v Guineji se aktivity realizovaly prostřednictvím rezidentury v Conacry a aktivně se podílela na podpoře gerilové války za osamostatnění Portugalské Guineje. Činnost probíhala rovněž v Ghaně, Nigérii, Maroku a dalších zemích.

Odbor měl v r. 1989 strukturu:

 • Vedení odboru
 • Vnitřní skupina
 • 1. oddělení – Dálný Východ
 • 2. oddělení – Blízký Východ

Viz také: 57. odbor I. správy